Dance like... nonsense

Dance like... nonsense on kokonaisuus, joka muodostuu viidestä peräkkäin esitettävästä, itsenäisestä duetosta. Se on liikkeellinen ja äänellinen leikki, jossa tutkaillaan nonsense-käsitteen avulla heittäytymistä tulkintojen vapauteen. Nonsensen perinteitä kunnioittaen Dance like... nonsense keikkuu merkityksellisyyden ja merkityksettömyyden välillä.

Teoskokonaisuus on syntynyt poikkeusoloissa kymmenen tanssin ammattiopiskelijan ja koreografi Maija Hoiskon yhteistyönä huhti-toukokuun 2020 aikana. Iso osa työskentelystä on tapahtunut etänä, jokaisen työryhmän jäsenen kotona. Prosessia on seurannut epävarmuus lopputulemasta, joka toisaalta kuuluu oleellisesti jokaiseen taiteelliseen prosessiin.

Dance like... nonsense

Duetto I

Heidi Julku ja Paavali Kärkkäinen

Duetto II

Martta Sivonen ja Fiona Sundqvist

Duetto III

Helmi Kantola ja Eveliina Väänänen

Duetto IV

Eedit Pehkonen ja Alexandra Salin

Duetto V

Shanti Erriah ja Kiira Halenius


Esitysdemot striimataan Tampereen konservatorion YouTube-kanavan kautta https://www.youtube.com/channel/UCVkSILwsjr9-YK6zCEqGIag

pe 29.5.2020

klo 16 Duetto I

klo 16.30 Duetto II

klo 17 Duetto III

klo 18 Duetto IV

klo 18.30 Duetto V