Nykytanssi

Nykytanssin opetukseni perustuu improvisatoorisiin liiketutkielmiin sekä valmiiksiantamieni materiaalien kanssa työskentelyyn. Tavoitteena on erilaisten menetelmien kautta aistia ja hahmottaa ihmiskeho ja sen liike mahdollisimman kokonaisvaltaisesti sekä tutustua anatomiaan tanssin tuoman kokemuksellisuuden kautta. Uskon näiden yhdessä mahdollistavan hienosyisesti artikuloidun tanssimisen.

Tyylilajillisesti opetuksessani on elementtejä modernin tanssin tekniikoista sekä releasetekniikoista. Koen kosketuksen tärkeäksi työvälineeksi ja käytänkin paljon pareittain koettavia liiketutkielmia. Näissä parin kosketus antaa liikkujalle omasta kehosta oleellista informaatiota, jota ei muilla aisteilla ole mahdollisuus saada.

Minulle on myös tärkeää, että opiskelija tiedostaa oman liikkeellisen ja tanssillisen historiansa - ja osaa aktiivisesti ottaa sen huomioon ja hyödyntää työskentelyssään.

Opetus haastoi omaa ajattelua, toi näkökulmaa aiemmin oppimaani.

Minua auttoi oppimaan tarkka palaute (sekä henkilökohtainen että yleinen) ja mahdollisuus kysyä ja saada kattavia vastauksia.

Parasta oli selkeys ja johdonnmukaisuus. Tunnit oli rakennettu kokonaisuudessaan hyvin.

Opittavat asiat olivat selkeitä. Liikkeiden miettiminen halutun kehontuntemuksen tai liikelaadun kautta auttoi ymmärtämään sarjoja paremmin. Tunnilla oli mukavaa ja tuli onnistumisen kokemuksia, vaikkei tarvinnut "suorittaa hulluna".

opiskelijapalautteita