Produktiotyöskentely

Produktiotyöskentely on tanssiteosten valmistamista yhdessä opiskelijoiden kanssa siten, että toimin teoksissa koreografina.

Työskentelen opiskelijoiden kanssa samanlaisia työskentelymetodeja käyttäen kuin kaikessa muussakin taiteellisessa toiminnassani. Tähän kuuluu oleellisesti kollektiivinen materiaalin tuottaminen niin improvisaation kuin erilaisten lainauksien ja viitauksen kautta. Tämän myötä jokaisen työryhmän jäsenen rooli on oleellinen teoksen muotoutumisprosessissa.

Tanssijantyöllisesti teoksissani keskiössä on tarkka kehollinen artikulaatio, yksityiskohtiin huomion kiinnittäminen, kehollinen haastaminen sekä vieraan liikemateriaalin hahmottaminen, omaksuminen ja omaksi tekeminen.

Oppilaitosympäristössä työskennellesäni olen viime aikoina keskittynyt erityisesti ohjauksellisesti seuraavien asioiden huomioimiseen:

  • Henkilökohtaisen kiinnostuksen herättäminen teoksen aiheeseen, työskentelytapoihin sekä työryhmän muihin jäseniin
  • Ohjaaminen tanssijan henkilökohtaisten tavoitteiden ja välitavoitteiden asetteluun prosessin alkaessa ja sen aikana
  • Ohjaaminen tanssijan oman työskentelyn arviointiin ja kehittämiseen läpi taiteellisen prosessin

Teosprosessit antavat opiskelijoille mahdollisuuden tanssijantyöllisen kehittymisen lisäksi havainnoida koreografista prosessissa ja sen kudosmaisuutta sisältä käsin. Produktiotyöskentelyn arvona pidän myös ns. hiljaisen tiedon siirtymistä niin opettajan ja opiskelijoiden kuin opiskelijoidenkin välillä.


2019

XeR - ehdotuksia arjen rituaaleiksi 


ensi-ilta 16.4.2019 Pyynikkisali, Tampere

I osa Steve Reich: Clapping Music 

II osa Gene Koshinski: Dance of the Drums 

III osa Carlos Chávez: Toccata per Percussioni 

IV osa Tim Ferchen: Mallet Quartet 

Koreografia Maija Hoisko 

Lyömäsoittajien ohjaus ja musiikkivalinnat Harri Lehtinen 

Valosuunnittelu Carlos Portilla

Pukusuunnittelu Laura Lipiäinen

Tanssijat: Kia Grönlund, Vellamo Ikonen, Sohvi Kenraali, Laura Linna, Jenni Loponen, Joel Nurmi, Iisa Saarenpää ja Aletta Salo 

Lyömäsoittajat: Clapping Music: Elias Nummenmaa, Kalevi Reenpää  / Dance of Drums: Ilmari Niemi, Elias Nummenmaa / Toccata: Johanna Toivanen, Akseli Ronimus, Samuel Arola, Samuli Vehkavaara, Joonas Mäyrä, Kalevi Reenpää, Sakari Viitala / Mallet Quartet: Ville-Markus Mikkilä, Akseli Ronimus, Ilmari Niemi, Elias Nummenmaa 

Tuotanto Tampereen Musiikkiakatemia

2018

Carmina Burana 

Carl Orff (1935-1936), sov. Killmayer (1956)

17.4.2018 Teatteri Monttu, Tampere 

Koreografi Maija Hoisko 

Kapellimestari Markus Yli-Jokipii 

Valosuunnittelu Jonna Rautala

Näyttämötekniikka Nuutti Vapaavuori

Kuorot: Kamarikuoro Näsi, Kamarikuoro Tampere Cappella, Konservatorion lapsi- ja nuorisokuoro 

Tanssijat: Ninni Kelokaski, Klaara Haapanen, Marikki Nyfors, Ilona Mikkola, Sonja Aaltonen, Sofia Viljanen, Taru Kallio 

Laulusolistit: Anette Raukola, Risto Piirainen, Wille Enckell, Roosa Kemppilä, Veli-Pekka Varpula, Olli-Tapio Tikkanen

Pianistit: Tuomas Salokangas ja Anniina Herrala 

Lyöjät: Sakari Viitala (äj), Pietari Huhtinen, Rhys Gibbs-Harris, Ville-Markus Mikkilä, Joonas Mäyrä, Renato Taddeo, Maissi Uusitalo

Tuotanto: Tampereen musiikkiakatemia ja Näty