Taiteellinen työskentely

Taiteellinen työskentely oppiaineena koostuu erilaisista osa-alueista mm. tanssianalyysistä, liikkeentuottamisen menetelmiin tutustumisesta, kokonaistaideteoksen luomisesta sekä portfoliotyöskentelystä.

Aiheen perustietojen ja -taitojen jakamisen rinnalla minulle on tärkeää ohjata opiskelija tunnistamaan omat kiinnostuksen kohteet sekä antaa välineitä syventyä niihin tanssin ja esitystaiteen kontekstissa.

Taiteellisen työskentelyn opettajana koen olevani ensisijaisesti ajattelemaan herättelijä sekä mentori opiskelijan aloittaessa oman taiteilijaidentiteetin rakennusta.

Kurssilla toimi se, että oli kirjallista faktatietoa, jota sovellettiin ja hyödynnettiin käytännön harjotteissa. Luovaa ajattelua kehitettiin paljon toimivilla ja yksinkertaisilla tehtävillä.

Parasta kurssilla oli kriittisen ajattelun edistäminen. Opeteltavat asiat olivat mielenkiintoisia ja ne herättivät uusia ajatuksia. Ei tuntunut ajanhukalta.

Kurssilta sai hyviä työkaluja oma liikemateriaalin työstämiseen. Koen, että taiteellinen ajatteluni on kehittynyt kurssin aikana. Omat taiteelliset työt kehittivät ongelmanratkaisutaitoja sekä työskentelyä yksin ja yhdessä.

opiskelijapalautteita