Minä olen museo kor. Salmivaara & Hoisko
Minä olen museo kor. Salmivaara & Hoisko

Viime vuosina olen tutkinut arkea ja arjen kinesteettisiä ilmiöitä. Minua kiinnostaa ropografian tavoin päivittäisen elämän rutiinit, pienet, triviaalit ja jopa merkityksettömältä tuntuvat jokapäiväiset keholliset kokemukset. Työni keskiöön on noussut arjen arvokkuus ja runollisuus. Haluan ajatella, että elämyksiä ei tarvitse välttämättä haluta toisaalta, vaan voimme tyydyttyä omasta arjestamme. 

Ropografia on näkynyt töissäni arjen objektien kanssa työskentelynä sekä esitystilallisina ratkaisuina, joihin kuuluu mm. asuntovaunun tai keittiön toimiminen näyttämönä. 

Töideni materian syntymiselle oleellista on liioittelu, lainaaminen, viittaaminen ja "varastaminen". Minua  inspiroi ammentaa taiteen ja kulttuurin menneestä ja asettavaa se avoimeen vuoropuheluun nykyisyyden kanssa nykytanssin kontekstissa.